PROJEKTIRANJE LED RASVJETE

Pomno slušamo želje naših klijenata i savjetujemo ih u kom smjeru bi trebao ići projekt. Odabir vrste svjetla i kakvu atmosferu se želi postići, tehnička razrada kontrole i instalacije zahtijeva znanje i iskustvo koje koristimo pri našim savjetovanjima u ovoj početnoj fazi izrade projekta. U slučaju da za projekt koji radimo postoji arhitekt-projektant interijera onda naš projekt usklađujemo sa samim projektantom.

39375646 - man working at his desk on a laptop with energy saving cfl lamps, a solar panel and a house project, top view

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Za izradu samog projekta rasvjete nužno je dostaviti nam postojeću projektnu dokumentaciju ako postoji u elektronskom obliku (dwg, pdf ili jpg) ili u papirnatom obliku. U slučaju da klijent nije u mogućnosti dostaviti potrebne podatke, izlazimo na teren te vršimo mjerenja postojećeg stanja i fotografiranje.

IZRADA DIGITALNE PODLOGE

Prema prikupljenim podacima sljedi izrada same digitalne podloge u programu CAD potrebne za izradu projekta rasvjete.

2_izrada-digitalne-podloge-1024x768
4_projektiranje-rasvjete-1024x768

PROJEKTIRANJE RASVJETE

Po savjetovanju i dogovoru sa klijentom ide izrada samog projekta. Projekt se crta na podlozi izrađenoj po prikupljenim podacima u CAD programu. Iz idejnog CAD rješenja prelazi se u program za svjetlotehničke izračune Dialux ili Relux. U tim programima se izrađuje 3D model objekta te se virtualno postavlja željena rasvjeta. Rade se, potom, svjetlotehnički izračuni. U slučaju kada se radi o radnim mjestima i sličnim situacijama gdje se razine svjetla moraju projektirati po normativama (EN_12464-1) sam projekt se razvija sukladno zadaovoljavanju samih normi. Po potrebi samog projekta, projektiramo i izradu centralnog susatva kontrole rasvjete (DALI ili DMX) te samu razradu mreže rasvjetnih kontrolera i uređaja.

PROJEKTNO RJEŠENJE

Projektno rješenje dostavljamo kupcu u vidu nacrta (ovisno o projektu to su: tlocrti, presjeci, bokocrti, detalji, aksonometrije…), popisom i pozicijom odabrane opreme (detaljan popis sa fotografijama uređajai dodatnom opremom), shemama spajanja te svjetlotehnički elaborat. Svjetlotehnički elaborat dolazi sa prikazima izračuna jačine svjetla te renderiranim 3D prikazima razine svjetla u prostoru. Po narudžbi klijenta zrađujemo i renderirane animacije za što bolje prikazivanje i dočaravanje projekta rasvjete.

5_projektino_rjesenje-1024x768

Tlocrt

Tlocrt rasvjetnih tijela nam služi kako bi mogli vidjeti raspored rasvjete te njihovu organizaciju, odnosno raspored unutar njih.

Popis robe

Kompletan popis potrebnih dijelova, zbog lakšeg orjentiranja na gradilištu.

3D Prikaz

Trodimenzionalni prikaz rasvjete u Vašem prostoru.

Animacija

Po potrebi radimo animaciju zbog bolje prezentacije projekta te da predočimo budući izgleda prostora sa novom rasvjetom.

Svjetlotehnika

Svjetlosni izračuni zbog predviđanja količine svjetla zbog zadovoljavanja zakonskih normi.

Renderi

Stvaramo sliku Vašeg objekta sa novom rasvjetom na osnovu vaših želja i postojećeg stanja objekta.

VAŠ PROJEKT

Prepustite vaš projekt našem timu koji sa preko 150 odrađenih projekata zasigurno može pronaći kvalitetno rješenje.

Proslijedite nam vaše kontakt i projektne informacije kako bismo započeli sa realizacijom vaših ideja.