IZRADA LED LINIJA PO MJERI

LED linije izrađujemo u potpunosti prema Vašim potrebama! Odaberete aluminijski profil, LED traku, vrstu prekidača i pokrov koji odogovaraju Vašem projektu, a mi izračunamo koja vrsta napajanje je potrebna. Izradom ovakve linije po zadanim dimenzijama dobijete personalozirani Plug&Play proizvod!  

VAŠ PROJEKT

Prepustite vaš projekt našem timu koji sa preko 150 odrađenih projekata zasigurno može pronaći kvalitetno rješenje.

Proslijedite nam vaše kontakt i projektne informacije kako bismo započeli sa realizacijom vaših ideja.